specialized
  Home    Bedrijf    Contact    Product    Cultuur    Links    Verkoop    Media  
Dahlia's ..... brengen de Zomer in uw Tuin
Verwer Dahlia's BV
Dahliacultuur,Veredeling

Adres:
Derde Poellaan 73/75
2161 DL Lisse
The Netherlands
tel +31 252 226477
fax +31 252 220374

Email: info@verwer-dahlias.com

Geschiedenis:
Het bedrijf Fa Gebr Verwer is in 1967 opgericht door de broers Cees en Aad Verwer en is gevestigd te Lisse in het hart van de bollenstreek tussen Haarlem en Leiden. De dahliacultuur heeft vanaf het begin een vaste plaats gehad in de bedrijfsvoering maar er zijn de ook een aantal neventeelten geweest, zoals tulpen, narcissen,diverse vaste planten, het broeien van bolbloemen in de wintertijd en diverse snijbloemen in de zomer. Door de jaren heen is de dahliateelt een steeds belangrijker onderdeel van de aktiviteiten geworden. In de tachtiger jaren is een veredelings-programma opgestart en sindsdien zijn er een aantal nieuwe rassen aan het bestaande handelsassortiment toegevoegd. Door specialisatie in de veredelingsprogramma's wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe groepen dahlia's die aansluiten bij huidige tuintrends en gebruiksmogelijkheden.Sinds 1995 wordt voor nieuwe veelbelovende rassen kwekersrecht aangevraagd en wordt voor de vermarkting samengewerkt met geselecteerde partners.

Doelstelling:
Het verder ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige dahliarassen die aansluiten bij de tuintrends en toepassingen.Bij de productieprocessen wordt steeds meer gewerkt met moderne vermeerderingsmethodes als weefselkweek en snelle vermeerdering vanaf moerplanten waardoor gecertificeerd virus- en ziektevrij uitgangsmateriaal aan de basis staat van de productie.

Productie:
Jaarlijks worden van ruim 100 varieteiten stekken geproduceerd die worden opgeteeld tot leverbare knollen op een oppervlakte van ± 8 ha.
Het bedrijf is lid van de Coöperatie Dahliakwekers "Gallery".
De productie bestaat voor 90 % uit rassen die op het eigen bedrijf zijn veredeld en ontwikkeld. Daarnaast wordt in de zomermaanden een groot aantal dahlia's als snijbloem geoogst. In deze periode neemt het bedrijf ook deel aan promotieaktiviteiten als tentoonstellingen en keuringen.

Handel:
Het bedrijf is toeleverancier van retailbedrijven in binnen- en buitenland.
De kwekersrechtelijk beschermde rassen worden door Coöperatieve Dahliakwekers Gallery geëxploiteerd voor de productie van dahliaknollen voor de droogverkoop en broeierij.
Naast deze productie van dahliaknollen zijn er diverse samenwerkingsverbanden voor de productie van dahliastekken, welke dienen als uitgangsmateriaal voor de productie van potplanten en snijbloemenproductie.
Kijk op onze pagina Contact voor informatie over productiemogelijkheden, verkoop en licenties.
Update: 18 november 2015       © text and photographs   Verwer Dahlia's bv Lisse, NL